AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


GILIANI, Aimerico (Aymeric z Piacenze), magister řádu.Pocházel z Piacence, studoval v Boloni pod vedením Mikuláše Boccasina. Stal se lektorem a později převorem v Boloni, 1304 zvolen řeckým provinciálem. Jako provinciál se zúčastnil téhož roku generální kapituly v Toulouse a 17. května 1304 byl zvolen na generální kapitule v Toulouse magistrem řádu. Předsedal sedmi generálním kapitulám, na poslední 30. května 1311 v Neapoli rezignoval. Důvodem byl pravděpodobně inkviziční proces s templáři na Viennském koncilu, který na příkaz francouzského krále Filipa Sličného museli dominikáni vést. I když Aimerico hájil templáře, byli přesto odsouzeni a upáleni. Giliani měl pro svůj postoj velké obtíže, především ve Francii. Proto se úřadu magistra vzdal. Jeho služeb hodně využíval papež Klement IV., především v diplomatických záležitostech ve Španělsku a Francii. Giliani zemřel 19. srpna 1327 v Boloni. Jeho listy jsou uveřejněny v Litterae encyclicae magistrorum generalium Ordinis Praedicatorum.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.