AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GERARD, z Eltenu, teolog.Ještě před vstupem do řádu byl vůdčí osobností kolínské univerzity. V letech 1447-1461 vyučoval na fakultě svobodných umění, později na teologické fakultě. V letech 1458 a 1463 byl rektorem kolínské univerzity a kanovníkem kapituly u sv. Ondřeje. V roce 1467 vstoupil do reformovaného kláštera v Kolíně, kde působil později jako profesor, regent generálního studia a inkvizitor. 1479 se stal představeným studijního domu v Heidelberku, 1479 jako inkvizitor vedl v Mohuči proces proti Janovi z Weselu. Usiloval o reformu celé Německé provincie. Zemřel v Kolíně 15. února 1483. Napsal: Lectura super I partem Summae Thomae de Aquino; Utrum liceat pueros ante pubertatis annos ad religionis ingressum inducere; Declaratio modi et formae venditionis ac emptionis redituum perpetuorum et vitalium.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.