AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


GAZZANIGA, Petr Maria, teolog.Narodil se 3. března 1722 v Bergamo, kde složil 1737 své řeholní sliby. Studoval filosofii a teologii v Boloni s ohromným úspěchem a hned po ukončení studia působil pak jako profesor filosofie a církevních dějin nejdříve v Pavii a Janově. 1758 se stal magistrem studentů a univerzitním profesorem v Boloni. 1759 se ujal katedry tomistické teologie na univerzitě ve Vídni, kde si získal přízeň císařovny Marie Terezie i Josefa II. V roce 1782 se vrátil do Boloně, 1783-1785 byl lombardským provinciálem. Jako teolog byl přísným tomistou a odpůrcem probabilismu a molinismu. Zemřel 11. prosince 1799 ve Vicenze. Jeho hlavním dílem je kniha Praelectiones theologicae habitae in Vindobonensi universitate, nunc vero alio methodo dispositae, emendatae et auctae (4 díly, Vídeň 1763-1766). Kniha se souhrnem traktátů o Bohu a jeho vlastnostech, o Nejsv. Trojici, lidských činech, milosti a božských ctnostech. Theolologia dogmatica in systema redacta (2 díly, Vídeň 1786), Theologia polemica (2 díly, Vídeň 1778).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.