AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


GAUDE, Vincenc František, kardinál.Narodil se v roce 1809 v Cambiano. Do řádu vstoupil v Turině, studoval v Bosco a Chieri. 1832 přijal kněžské svěcení a byl asignován do Maceraty, kde vyučoval filosofii, teologii a Písmo sv. Byl lombardským provinciálem a v roce 1850, za žádost papežovu, byl jmenován generálním prokurátorem řádu. Pius IX. jej pověřil diplomatickým posláním v Istambulu v Turecku, pak jej jmenoval rektorem semináře v Římě a v roce 1855 kardinálem. Gaude byl schopným diplomatem, ve všech nesnadných záležitostech, které měl projednávat, se snažil jednat podle práva, každou problematiku vždycky důkladně prostudoval. Velkou práci odvedl při vydávání edice Bullarium Romanum. Byl člověkem živé víry a lásky. Zemřel ve svých dvaapadesáti letech po ataku mozkové mrtvice v roce 1860.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.