AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


GARDEIL, Ambrož, filosof, teolog.Narodil se v Nancy 29. března 1859, vstoupil do řádu, po ukončení studia ve Flavigny-sur-Ozerain založil v roce 1893 spolu s P. Mandonettem a P. Sertillangem časopis Revue thomiste, ve kterém pak publikoval řadu článků apologetických i teologicko-mystických. Téhož roku se stal regentem studia Francouzské provincie. V letech 1904-1911 vedl filosoficko teologickou školu v koleji Le Saulchoir, kterou založil. Měl velký vliv na doktrinální pohledy teologů, publikujících v časopisech Revue des sciences philosophiques et theologiques, Bibliothece thomiste a Bulletin thomiste. Vlivem Blondela propracoval interpretaci tomismu a vytvořil neotomistickou školu. V letech 1893-1903 se věnoval apologetice a polemizoval s pozitivistickým scientismem a neokantovským idealismem. V letech 1903-1914 se věnoval polemice s modernismem. Publikoval řadu knih z oboru epistemologie, apologetiky a teologie. Byla to především díla: La crédibilité et l´apologétique (Paříž 1908), La notion de lieu théologique (Paříž 1908), Le donné révélé et la théologie (Paříž 1910), La certitude probable (Paříž 1911). Po 1. světové válce se Gardeil zaměřil na mystické zkušenosti, o kterých psal v knize La structure de l´ame et l´expérience mystique (2 díly, Paříž 1927). Za zmínku stojí rovněž další Gardeilovy spisy, ve kterých se věnuje osobě, činnosti a darům Ducha sv.: Le Saint-Esprit dans la vie chrétienne (Paříž 1935), La vraie vie chrétienne (Paříž 1935), Initiation a la philosophie de saint Thomas d´Aquin (Paříž 1935). Ambrož Gardeil zemřel v Paříži 2. října 1931. Patří mezi nejfundovanější tomisty 20. století.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.