AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GARCIA, Řehoř, misionář, spisovatel.Narodil se 1550 v Cózar, do řádu vstoupil v Baeza, kde absolvoval studia. Po přijetí kněžského svěcení působil 12 let jako misionář v Mexiku a Peru. Shromažďoval při tom materiály, tykající se tradice a zvyků Indiánů. Počátkem 17. století se vrátil do Španělska, kde své poznatky zpracoval v knize Origen de los Indios del Nuevo Mundo y Indias occidentales averiguado por via de opinión (Valencia 1607). V knize zastává názor, že Amerika byla osídlena lidmi z jiných částí světa. Vychází z biblického vyprávění o stvoření, zmatení jazyků a potopě, a tvrdí, že první migraci do Ameriky tvořili Židé, později Řekové a Římané. V rukopise zůstala jeho kniha Monarquia de los Indios de Peru. Napsal rovněž sbírku kázání s názvem Predicacion del Evangelio nel Nuevo Mundo. Garcia zemřel v Baeza v roce 1627.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.