AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


GAGNOR, Josef Petr, biskup.Narodil se v roce 1884 v Condove Piemonte. 1902 složil sliby v řádu sv. Dominika a 1908 přijal kněžské svěcení. Byl asignován do konventu sv. Dominika v Turině a od roku 1913 byl vyslán jako misionář do Turecka, působil jako farář a představený v Istambulu. 1920 byl vyslán do Tbilisi jako sekretář mons. Gabriela Moriondo O.P., apoštolského vikáře v nové Gruzínské republice. Později se vrátil do Istambulu, kde působil do roku 1929, kdy byl vybrán za socia magistra řádu. Stal se pomocným biskupem mons. Morionda. 1945 byl jmenován biskupem v Alessandrii v Piemontsku. Byl horlivým pastýřem, navštívil několikrát každou farnost ve své diecézi. Svolal diecézní synod, katechetický kongres, eucharistický a mariánský kongres. Zemřel během 2. Vatiánského koncilu v roce 1964 v Římě. Byl pohřben v dominikánském kostele v Alessandrii.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.