AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


FRANTIŠEK, z Retzu, teolog, reformátor.Narodil se v Retzu v Rakousku v roce 1343, studoval ve Vídni, 1388 promoval na magistra teologie a 1388-1424 byl profesorem na vídeňské univerzitě. Několikrát byl děkanem vídeňské univerzity. Je autorem statutu teologické fakulty. 1409 se zúčastnil koncilu v Pise jako zástupce univerzity. 1392 byl převorem ve Vídni. Vedle Konráda Pruského byl nejhorlivějším pracovníkem na reformě řádu v Německé provincii. 1418 jmenován generálním vikářem reformovaných klášterů v Rakousku a Uhrách. Pracoval na přípravě Kostnického koncilu. V řádu je považován za jednoho z nejhorlivějších obhájců Neposkvrněného Početí Panny Marie. Jedním z jeho žáků byl Jan Nider. František zemřel ve Vídni 8. září 1427. Napsal: Comestorium generale cum fructibus spiritus; Comestorium vitiorum (Norimberk 1470); Comestorium B. Mariae Virginis; Komentáře k Proverbiím, Pater noster, Ave Maria, Salve Regina; Defensorium inviolatae virginitatis B. Mariae; Scripta contra Hussitas; a několik kázání.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.