AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


ALVAREZ, Jan (nazývaný Toledo), kardinál.Narodil se v roce 1488 v Alba de Tormes. Byl synem vévody z Toleda, do řádu vstoupil v Salamance. Vyučoval pak teologii v Paříži. V roce 1523 byl jmenován biskupem v Kordobě, 1538 biskupem v Burgosu a téhož roku jej kreoval Pavel III. kardinálem. V roce 1550 byl jmenován arcibiskupem v Compostelle a 1555 biskupem v Tuscolo. Žil pak většinou v Římě, kde nemálo přispěl k založení koleje Germanica. Byl velmi přísným člověkem. Podporoval reformu Carafy, spolupracoval s římskou inkvizicí. Zemřel v Římě v roce 1557. Byl pohřben v kostele Santa Maria sopra Minerva, později bylo jeho tělo přeneseno do Alby de Tormes. Kronikář Šebestián z Olmeda jej charakterizuje takto: „vir est ingenio practicus, moribus placidus, conversatione communis, amore ad ordinem singularis“.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.