AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


FOSCARINI, Jiljí, teolog, biskup.Narodil se 27. ledna 1512 v Boloni. Vstoupil do řádu ve svém rodišti a vyučoval pak v mnoha klášterech své provincie.Pavel III. jej povolal v roce 1546 do Říma a jmenoval jej Mistrem posv. Paláce. Jako takový dal první schválení spisu Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly. V roce 1550 byl jmenován biskupem v Modeně. Jako biskup vzorně pečoval o chudé. Na příkaz papeže se účastnil v letech 1551-1552 druhé periody Tridentského koncilu. 28. ledna 1558 byl anonymně obviněn u papeže Pavla IV. z hereze a sedm měsíců vězněn v Andělském hradě. Teprve 1. ledna 1560 byl rehabilitován a směl se vrátit do svěřené diecéze. V roce 1561 jej Pius IV. znovu vyslal na Tridentský koncil. Od roku 1562 byl členem komise, která jednala o cenzuře knih a měla vypracovat Index librorum prohibitorum. Papež Pius IV. ukončil v roce 1563 Tridentský koncil a jmenoval Foscarariho členem komise, která měla pracovat na reformě Breviáře a římského Misálu. Spolupracoval zde s dominikány Leonardem Marinim a Františkem Foreirem. Zemřel v Římě 23. prosince 1564.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.