AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


FORTESCUE, Adrián bl., terciář, otec rodiny, mučedník.Narodil se kolem roku 1476 v šlechtické rodině v anglickém hrabství Devon. Byl vzorným manželem a otcem. Vynikal asketickým životem. Byl rytířem řádu Maltézských rytířů a současně i členem Třetího řádu sv. Dominika v Oxfordu. Řídil se následujícími zásadami vnitřního života: ve všem hledat Boží požehnání, při své činnosti být vnímavý k vnuknutím Ducha Svatého, denně si stanovovat dobrá předsevzetí, svědomitě je plnit a vyprošovat si u Boha dar vytrvalosti. Pro svůj prokatolický postoj byl dvakrát vězněný a nakonec byl popraven mečem v Londýně 8. nebo 9. července 1539, když odmítl složit přísahu, kterou by uznal primát anglického krále Jindřicha VIII. ve věcech víry. Beatifikoval jej 13. května 1895 Lev XIII. Liturgická oslava bl. Adriána je 8. července.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.