AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


FIADONI, Bartoloměj z Luccy (Tolomeo di Lucca), historik, právník.Narodil se kolem roku 1227 v Lucce. Podle svědectví mnoha dokumentů prošel jako kazatel mnohokrát Itálii a Francii. Byl žákem, přítelem a zpovědníkem sv. Tomáše Akvinského, se kterým pobýval v letech 1261-1262 u papežské kurie a v letech 1271-1274 v Neapoli. 1288 byl jmenován generálním kazatelem a zvolen převorem konventu v Lucce. Byl duchovním vůdcem druhé manželky hraběte Hugolina della Gherardesca. 1301 zvolen převorem ve Florencii. Generální kapitula v Besanconu jej v roce 1303 ustanovila inkvizitorem. Téhož roku jej vyslali jeho spoluobčané k papeži Benediktu XI. s prosbou, aby z nich sňal církevní tresty. Zúčastnil se generální kapituly v Kolíně. V letech 1309-1318 pracoval na papežském dvoře v Avignonu jako kaplan kardinála Patrassa, biskupa z Albano, a později u kardinála Viléma z Bayonne. Echard uvádí, že byl Bartoloměj přítelem a zpovědníkem Jana XXII., který jej 15. března 1318 jmenoval biskupem v Torcello. Dostal se do konfliktu s akvilejským patriarchou, který Fiadoniho 1321 exkomunikoval a nechal uvěznit. Na zásah Jana XXII. byl Fiadoni v roce 1323 osvobozen a rehabilitován. V církevní politice byl jedním z prvních obhájců tzv. potestas directa papežů. Je jedním z hlavních představitelů rané tomistické školy. Zemřel v roce 1327. Napsal: Annales seu gesta tuscorum; Historia ecclesiastica nova libri XXIV. a Christo nato ad MCCLXXXXIV (kniha obsahuje 24 svazky). Spis je nekritický, obsahuje dokonce i bajku o papežce Janě. Historia tripartita; De regimine principum; Exaemeron; Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii; Tractatus de origine ac translatione et statu Romani imperii; Tractatus de iurisdictione ecclesiae super regnum Apulie et Sicilie.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.