AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


FERNÁNDEZ, Aniceto, teolog, magister řádu.Narodil se 17. dubna 1895 v Pardesivil u Leonu ve Španělsku. Vstoupil do řádu a po ročním noviciátu v Padronu složil v roce 1914 řeholní sliby. Studoval v Corias a v Salamance a v roce 1921 přijal kněžské svěcení. Studium ukončil doktorátem teologie a přírodních věd. Do roku 1932 vyučoval ve Španělsku, pak nastoupil do Říma na Angelicum a vyučoval zde do roku 1946. Toho roku si jej zvolil magister řádu Emanuel Suarez za svého socia. V roce 1950 zvolen za španělského provinciála a pak ještě dvakrát. Generální kapitula v Toulouse jej 22. července 1962 zvolila za magistra řádu, řídil jej jako magister do roku 1974. Jednou z nejvýznamnějších událostí bylo sestavení nových řádových Konstitucí na základě učení 2. Vatikánského koncilu. Toto dílo bylo uzavřeno na generální kapitule v Rover Forest v USA v roce 1968. V rámci jubilea sv. Tomáše Akvinského svolal v roce 1974 do Říma mezinárodní tomistický kongres. V roce 1973 se sešel v Madridu první misijní kongres v historii řádu. Dalším dílem bylo vytvoření nových provincií: v roce 1967 byla ustanovena Vietnamská provincie, 1971 Filipínská provincie, 1963 generální vikariát Střední Afriky a 1968 generální vikariát Jižní Afriky. Jako magister řádu se účastnil O. Fernandez 2. Vatikánského koncilu. 7. března 1963 povýšil papež Jan XXIII. papežský institut Angelicum na univerzitu. 1970 byla jmenovaná sv. Kateřina Sienská učitelkou církve. P. Fernandez řídil řád moudře a pokojně v době pokoncilní krize. Přes svůj věk, v době zvolení mu bylo 67 let, projevoval až do smrti neúnavnou aktivitu, která se nelekala žádných těžkostí. Po skončení úřadu zůstal O. Anicet v Římě a věnoval se studiu filosofie. Zemřel 13. února 1981.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.