AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


FENWICK, Eduard Dominik, misionář, biskup.Narozen 19. srpna 1768 v Maryland v Anglii. V roce 1790 vstoupil v Bornem ve Vlámsku k anglickým dominikánům, 1793 ukončil studium, přijal kněžské svěcení a vyučoval v bornemské koleji. Za francouzské revoluce byl vězněn a po propuštění na pozvání baltimorského biskupa Carrolla se vydal v roce 1805 se třemi spolubratry do severní Ameriky, kde založili první severoamerický klášter v Springfield v Kentucky. Při něm vybudovali noviciát a St. Thomas Aquinas College. Úsilím P. Fenwicka byl v letech 1811-1819 vybudován první kostel v Cincinnati. 1821 zde bylo založeno biskupství a P. Fenwick byl 1822 jmenován prvním biskupem. Vybudoval zde seminář a katedrálu. Od roku 1828 byl kromě toho ještě jmenován provinciálem nově zřízené Americké provincie sv. Josefa. V roce 1831 založil týdeník The catholic telegraph-register. Byl obětavým misionářem, jako biskup putoval po Ohiu a plným právem si zaslouží titul Apoštol Ohia. Působil rovněž mezi protestanty, které se snažil přivést k jednotě s římskou církví. Zemřel po svatém životě při vizitační cestě na choleru 26. září 1832.

(Lit.: Hammer Bonaventura: Der Apostel von Ohio. Herder Freiburg 1890)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.