AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


FEI, Reginald, teolog, misionář, kazatel.Narodil se v Stia u Arezza 15. září 1869. Při křtu dostal jméno Ludvík. 1885 vstoupil do noviciátu v klášteře S. Maria del Sasso v Casentinu a přijal jméno Reginald. Studoval v Římě, kde 16. dubna 1892 přijal kněžské svěcení a téhož roku získal lektorát teologie. V letech 1896-1911 vyučoval na teologické fakultě univerzity ve Frýburku. 1914 byl jmenován apoštolským misionářem v jižní Americe. 1920 se vrátil do Itálie a byl jmenován farářem v S. Maria Novella ve Florencii. 1925 asignován do kláštera sv. Dominika v Palermo. Věnoval se kázání, konferencím a duchovním cvičením. V letech 1936-1937 vyučoval na univerzitě v Palermo dějiny náboženství a v semináři v Montrealu dogmatiku a patrologii. 1949 byl asignován do Reggio Calabria, kde 2. dubna 1957 zemřel.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.