AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


FEDERICH, de, František Gil sv., misionář, mučedník.Narodil se 14. prosince 1702 v Tortose ve Španělsku. V šestnácti letech vstoupil do řádu pro provincii posv. Růžence na Filipinách a v roce 1727 přijal kněžské svěcení. V roce 1735 byl vyslán na Filipiny a odsud do Vietnamu. Zde po dva roky působil velmi horlivě, i když v podmínkách nelidských a v neustálém nebezpečí smrti. Svou horlivostí na sebe upozornil nepřátele. 3. srpna 1737 byl zajat právě když dosloužil mši sv. Byl odveden k soudci. Osm let byl držen ve vězení, protože v té době zuřila ve Vietnamu občanská válka a proces se protahoval. Ve vězení těžce onemocněl. Od roku 1744 byl vězněn spolu s Matoušem Alonso de Leciniana. Konečně byl na začátku roku 1745 vyřčen rozsudek. František byl odsouzen k trestu smrti stětím a Matouš k doživotnímu vězení. Matouš protestoval, chtěl zemřít spolu se svým spolubratrem. Jeho přání bylo vyhověno. Oba byli popraveni 22. ledna 1745. Beatifikoval jej 20. května 1906 Pius X. a kanonizoval 19. června 1988 Jan Pavel II.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.