AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


FANFANI, Josef Ludvík, teolog, kanonista.Narodil se 24. listopadu 1876 v Pieve S. Stefano, do řádu vstoupil v roce 1893, studoval ve Florencii a Římě a v roce 1899 přijal kněžské svěcení. V roce 1903 promoval na Angeliku, kde pak od roku 1909 celých 25 let přednášel morálku a církevní právo. Třikrát byl římským provinciálem, později generálním difinitorem a generálním postulátorem. V roce 1930 přijal jako římský provinciál misie v Multanu (střední Pakistán). Spolu s Luigi Tincani založil misijní řeholní společnost Unione di S. Caterina da Siena. Spolupracoval při zakládání Institutu B. Angelika pro posvátné umění. Zemřel 25. října 1955. Napsal řadu knih z oboru církevního práva a morálky: De unione religiosorum ad normam Codicis iuris canonici (Turin 1920), De iure parochorum ad normam Codicis iuris canonici (Turin 1923), Il diritto delle religiose conforme al Codice di diritto canonico (Turin 1931), dále čtyřdílnou příručku dogmatiky Teologia per tutti secondo la dottrina di san Tommaso (Řím 1943) a příručku morálky Manuale theoretico-practicum theologiae moralis ad mentem divi Thomae (Řím 1950-1951); De indulgentiis; De Jure parochorum; De Jure religiosorum; dále napsal čtyřdílnou knihu Somma di Teologia Morale.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.