AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


FABRI, Sixtus, magister řádu.Narodil se v Lucce 1540, do řádu vstoupil v klášteře sv. Kateřiny de Formollo v Neapoli. Od roku 1572 byl sociem magistra řádu Cavalliho s titulem provinciála Svaté země, v letech 1573-1580 prokurátorem řádu u papežské kurie, 1580 jej Řehoř XIII. jmenoval Magistrem posv. Paláce. Do úřadu magistra řádu byl zvolen generální kapitulou v Římě 28. května 1583. Byl velmi horlivý, vizitoval španělské a italské provincie. Někteří bratři jej obvinili nespravedlivě u papeže Sixta V. a ten v květnu 1589 svolal generální kapitulu a žádal Fabriho abdikaci ze zdravotních důvodů. Členové kapituly protestovali, ale Fabri přesto musel odstoupit. Žil pak ve Florencii a později v Římě u sv. Sabiny, kde 16. června 1594 zemřel ve věku 53 let.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.