AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


FABER, Jan, teolog, kazatel.Narodil se v Heilbronn v roce 1504, do řádu vstoupil 1520 ve Wimpfen, studoval v Kolíně. V letech 1539-1545 byl kazatelem v Kolmaru, 1545-1547 převorem a kazatelem v Schlettstadtu, 1547 kazatelem v dómu a převorem v Augsburku, generálním vikářem v Kostnici. 1552 promoval na doktora teologie na univerzitě v Ingolstadtu. Zemřel 27. února 1558 jako dómský kazatel v Augsburku. Napsal řadu zdařilých spisů proti protestantům na podporu katolické víry, z kterých je třeba zmínit Katechismus, zpovědní knížku, spis o mši sv. Dále: Enchiridion sacrae Bibliae (Augsburg 1549); Quod Petrus Romae fuerit et ibidem primus episcopatum gesserit atque sub Nerone martyrium passus fuerit, et ad fundamentum Ecclesiae dici possit (1586); Was die evangelische Mess sey (1555). Napsal rovněž výklad proroctví Joelova.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.