AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ALTMAYER, Jindřich, misionář v Persii.Narodil se 14. prosince 1844 v Busendorfu u Metz, vystudoval gymnasiu v Metz a 1862 vstoupil do řádu. Získal lektorát teologie a vyučoval pak ve Flavigny, později byl kazatelem v Lille. 1870 za francouzsko německé války byl polním kaplanem ve francouzském vojsku. Po válce si jej zvolil msgre Lion, arcibiskup a apoštolský delegát v Mesopotamii za svého sekretáře. Pod jeho vedením pracoval Altmayer v mesopotámských misiích, naučil se skvěle arabštinu, chaldejštinu a turečtinu. 1883 zemřel arcibiskup Lion a Altmayer byl jmenován jeho nástupcem jako titulární biskup challidský. V srpnu 1884 přijal biskupské svěcení a vrátil se do Mosulu jako papežský nuncius v Mesopotamii, Kurdistanu a Arménii. 1886 vybudoval v Bagdadu školu pro děti, pensionát pro dívky, sirotčinec a nemocnici. Postavil dům pro arcibiskupy, podporoval dominikány při budování semináře. V roce 1887 byl jmenován arcibiskupem v Bagdadu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.