AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


FABER, Felix, spisovatel, geograf.Narodil se kolem roku 1442 v Zurichu, kde 1454 vstoupil do řádu, studoval v Basileji a Ulmu. Dosáhl magisteriátu teologie. Většinu svého řeholního života prožil v ulmském klášteře. Byl dobrým kazatelem a velkým propagátorem přísné řeholní observance. Zemřel v Ulmu 14. května 1502. V letech 1483-1484 podnikl pouť do Palestiny a Sýrie, kterou popsal ve dvou knihách. První v němčině s názvem Reisebuch des Hl. Landes (1484) a druhou latinsky ve spisku Fr. Felicis Fabri Evagatorium in Terra Sancta, Arabia et Aegypti peregrinationem. Latinská kniha je spíše popsáním topografie Palestiny. Kromě toho napsal v roce 1489 zeměpisně historický popis jižního Německa s názvem Descriptio Sueviae.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.