AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


EYMERICUS, Mikuláš, teolog, inkvizitor.Narodil se v Geroně ve Španělsku kolem roku 1320. Do řádu vstoupil 4. srpna 1334. V roce 1357 jmenován inkvizitorem pro Aragonsko, 1362 vikářem Aragonské provincie, od roku 1362 velkoinkvizitorem a současně generálním vikářem řádu. V roce 1377 doprovázel papeže Řehoře XI. z Avignonu do Říma. Když začalo papežské schisma, přidal se na stranu avignonského papeže. Napsal několik listů kardinálům do Anagni, ve kterých dokazuje neplatnost volby římského papeže Urbana VI. a kastilskému králi napsal list, ve kterém jej přesvědčuje, že právoplatným papežem je avignonský Klement VII. Jako první napsal traktát proti římskému papeži Urbanu VI. Na obranu Klementa VII. napsal v roce 1383 Tractatus de potestate papali. Jako inkvizitor vystupoval energicky proti bludnému učení Rajmunda Lulla. Napsal proti němu Tractatus contra doctrinam Raymundi Lulli, který dedikoval Klementu VII. Ve spise vyjmenovává 135 Lullových herezí a 38 chyb. V roce 1392 byl odvolán pro velkou přísnost z úřadu inkvizitora. Zemřel 4. ledna 1399 v Geroně. Z jeho četných filosofických, dogmatických, polemických, hagiografických, exegetických a homiletických spisů byla vydána 1578 tiskem kniha Directorium officii inquisitorum, ve které pojednává o způsobu vyšetřování osob, obviněných z čarodějnictví, dále Vita B. Dalmatii Moneri, který byl jeho novicmistrem.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.