AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ENGELBERTI, Ulrich, teolog.Pocházel ze Štrasburku, kde rovněž vstoupil do řádu. V letech 1248-1254 byl žákem sv. Alberta Velikého v Kolíně a později působil jako lektor ve Štrasburku. V letech 1272-1277 byl německým provinciálem. Usiloval o upevnění kázně bratří a o rozvoj dominikánského školství. V roce 1277 jej generální kapitula v Bordeaux uvolnila z funkce provinciála a vyslala jej do Paříže k získání magisteriátu teologie, zemřel však téhož roku v Paříži. Napsal řadu zajímavých listů svým řádovým spolubratřím, osmidílný komentář ke spisu De divinis nominibus. Kniha je v značné míře ovlivněna naukou sv. Alberta. Celé dílo je silně ovlivněno arabským neoplatonismem. V 15. století byla pod názvem Summa de summo bono hojně využívaná Divišem Kartuziánem a Torquemadou. Zachovala se některá Engelbertiho kázání, komentář k sentencím a komentář k Meteorologice Aristotela. Sympatie k novoplatonismu předal svým žákům Dětřichovi z Freiberku, Bertoldovi z Mosburku a Eckehartovi z Hochheimu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.