AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


DORÉ, (Auratus) Petr, teolog.Narodil se kolem roku 1500 v Orleans, do řádu vstoupil v Blois. Studoval v Paříži a 1532 byl na Sorbonně promován na doktora teologie. 1539 byl profesorem a regentem řádového studia v Paříži, dvorním kazatelem a zpovědníkem krále Jindřicha II. 1545 zvolen za převora kláštera v Blois. Chalonský biskup jej pověřil reformou kartuziánského kláštera ve Val-des-Choux (Vallis Caulium) a jmenoval jej tamějším převorem. Po návratu do Paříže byl zpovědníkem vévody Clauda de Lorraine a jeho ženy Antoinetty Bourbonské. Věnoval se literární činnosti na obranu katolického učení proti hugenotům. Jeho knihy jsou zaměřeny asketicky a apologeticky. Zemřel 19. května 1559 v Paříži. Napsal: Anticalvin contenant deux défenses catholiques de la vérité du S. Sacrament et digne Sacrifice de l´Autel contre certains faux écrits (Paříž 1551-1568); Les voies du Paradis enseignées per notre Sauveur Jésus-Christ en son Évangile ( Paříž 1538-1540); Le college de Sapience (1539); Le cerf spirituel (1544); Les allumettes du feu divin (1538); Paradoxa P. Aurati ad profligandas haereses ex divi Pauli epistolis selecta (1543); Adunatio praec. materiarum (1555).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.