AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


DOMINIKA, del Paradiso, italská mystička.Narodila se 8. září 1473 u Florencie, pocházela z velmi chudých poměrů, od dětství musela tvrdě pracovat. V 18 letech vstoupila do kláštera augustiniánek, ale po dvou letech přešla do kláštera sester sv. Brigity. Zvláštním způsobem její osobnost přitahovala mladé dívky. Pod vlivem Savonaroly usilovala o vstup do 3. řádu sv. Dominika, ale nebylo jí to dovoleno. Teprve v roce 1515 se souhlasem papeže Lva X. mohla založit klášter mnišek s kostelem sv. Kříže ve Florencii. Nestala se převorkou, dostala dovolení žít zde jen jako sestra laička. Byla ve styku s medicejskými papeži Lvem X. a Klementem VII. Od roku 1496 byla omilostněna stigmaty, různými viděními a proroctvími. Zemřela 5. srpna 1553 ve Florencii a pohřbena v klášterním kostele sv. Kříže. Beatifikační proces byl zahájen už v roce 1624.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.