AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


DOMINICI, Bartoloměj, reformátor.Narodil se v Sieně 1343 a tam také vstoupil 1357 do řádu. 1373 byl podpřevorem a 1379 převorem sienského kláštera. 1380 promován v Boloni na magistra teologie, 1387 byl regentem studia v Boloni. Byl žákem sv. Kateřiny Sienské a spolupracovníkem bl. Rajmunda z Kapuy v díle reformy řádu. V roce 1387 jej magister řádu Rajmund z Kapuy jmenoval generálním vikářem nad všemi italskými provinciemi. V letech 1388-1398 byl římským provinciálem, 1388 a 1397 generálním vikářem řádu, 1402 převorem u sv. Jana a Pavla v Benátkách, později v Sieně. Dočkal se ukončení západního schismatu. Zemřel v Rimini 3. července 1415. Napsal Tractatus de Ordine FF. de Paenitentia s. Dominici. Zachovaly se rovněž některé jeho listy.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.