AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


DIDON, Martin Jindřich, teolog, kazatel, spisovatel.Narodil se 17. března 1840 v Touvet u Grenoblu, studoval v malém semináři v Grenoblu, v roce 1856 vstoupil ve Flavigny do řádu, byl žákem Lacordairovým. 1862 byl poslán na studia do Říma do kláštera S. Maria sopra Minerva. 1866 byl postním kazatelem v Londýně. Od roku 1868 působil jako skvělý kazatel působil na mnoha místech: 1868 a 1869 kazatelem v Nancy, 1870-1871 byl vojenským kaplanem v Metz a Ženevě, 1871 pronesl v Nancy pohřební řeč nad hrobem biskupa Darboye, mučedníka komuny, 1871-1876 kázal v Marseille. 1876 zvolen převorem v Paříži, Když začal kázat o církvi v moderním světě, usoudili představení, že je to nebezpečné a odvolali ho do kláštera v Korbara na Korsice. Zde žil v letech 1880-1881 a nesměl kázat. Ovocem tohoto pobytu byla kniha o německém národě Les Allemands, kterou napsal za svého pobytu v Berlíně. Deset let studoval exegezi a dvakrát navštívil Palestinu. Výsledkem byla kniha Ježíš Kristus. Byla odpovědí na Renanův pamflet o Kristu. Od roku 1890 řídil kolej sv. Alberta Velikého v Arcueil. 1892 kázal v Bordeaux a Paříži. Zemřel v Toulouse 13. března 1900. Z četných knih nutno jmenovat: La vie de Jésus-Christ (Paříž 1890); La foi a la divinité de Jesus Christ (Paříž 1894); Qu`est-ce qu`un moine? Quel est son role social? (1868); Discours sur la confession (1872); Discours sur le patriotisme (1872); L`homme selon la science et la foi (1875); La science sans Dieu (1878); Deux problemes religieux; L`enseignement supérieur et les universites catholiques (1875); L`union des catholiques de l`eglise de France; Indissolubilite et divorce (1880).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.