AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


DIANA, d`Andalo bl., mniška.Pocházela z bohatého rodu v Boloni, její otec byl vysokým úředníkem. Příjmení Andalo je vlastně zkrácením a zkomolením jména jejího otce Andrea Lovello. Dominikáni založili klášter v Boloni na pozemku, který koupili od jejího dědečka. Diana s nimi přicházela poměrně často do styku. Kronika kláštera sv. Anežky o Dianě píše, že byla „obdivovatelkou (amatrix) bratří a celého řádu“. Po vyslechnutí kázání bl. Reginalda se rozhodla vstoupit do dominikánského řádu. Její rozhodnutí bylo utvrzeno setkáním se sv. Dominikem. Rodiče jí však nechtěli tento krok dovolit. Když tajně odešla do kláštera benediktinek v Ronzano, vtrhli její příbuzní násilím do kláštera a vyvlekli ji ven. Po roce však dovolili Dianě založit klášter dominikánek v Boloni a do něj vstoupit. Čtyři sestry přišly z Říma z kláštera sv. Sixta, z nichž jedna byla bl. Cecilie a druhá bl. Amáta. 29. června 1223 Dianu a její čtyři přítelkyně přijal do řádu v klášteře sv. Anežky bl. Jordán Saský. Mezi Dianou a Jordánem se vytvořilo silné pouto. Jordán jí pak napsal řadu dopisů, ze kterých máme dnes možnost dovědět se o rozvoji řádu v jeho počátcích a o apoštolské činnosti Jordánově. Diana žila v klášteře pouze 13 let, zemřela 10. června 1236 a byla pohřbena v kostele sv. Anežky. Kostel byl v roce 1796 znesvěcen a 1819 zbourán. Její úcta však nezanikla, kult byl potvrzen 24. prosince 1891 papežem Lvem XIII.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.