AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


DEZA, Diego, teolog, inkvizitor, biskup.Narodil se v roce 1444 v Toro v Leonu, 1470 vstoupil do řádu, studoval v Salamance, v letech 1480-1486 byl profesorem teologie v Salamance. V roce 1486 se stal vychovatelem infanta Juana, syna Ferdinanda Aragonského a Izabely Kastilské. 1494 se stal biskupem v Zamorra, 1496 biskupem v Salamance, 1497 biskupem v Jaen a zpovědníkem krále, 1500 biskupem v Palencii, 1505 jmenován arcibiskupem v Toledu a primasem španělským. V letech 1498-1507 vykonával úřad velkoinkvizitora. Protože se zastal přísného inkvizitora a vyvolal tím vzbouření, vzdal se tohoto úřadu. Zemřel na cestě do Toleda v Belvisu v roce 1523. Podporoval Kryštofa Kolumba a byl jeho velkým příznivcem, pomáhal Bartolomějovi de Las Casas. Jako biskup usilovně pracoval na obnově církve ve Španělsku, svolával synody. Jako teolog byl rozhodným antiscotistou. Napsal: Defensorium Doctoris Angelici S. Thomae Aquinatis contra invectivas M. Dorinck in replicationibus contra Paulum Burgensem super Bibliam (Sevilla 1491); Praelectiores novarum defensionum S. Thomae super sententiarum (Sevilla 1517); Statuta seu ininstructiones a variis sacri tribunalis ministris observandae (Sevilla 1500).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.