AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


DĚTŘICH, z Freiburgu v Breisgavsku (Saský), teolog, filosof, fyzik.Do řádu vstoupil ve Freiburku, v Paříži dosáhl kolem roku 1285 magisteriátu teologie. Generální kapitula v Palencii v roce 1291 ustanovila Dětřicha za provinčního vikáře Německé provincie do doby, než bude zvolen a potvrzen nový provinciál. Sepsal četné spisy z oboru optiky, přirozené filosofie, psychologie, metafyziky, teorie poznání, logiky a teologie. Jako první Evropan se zajímal a opíral ve svých spisech o Alhazena a Kama-al Dina. Dělal přírodovědecké experimenty. Ve svém spise De iride první stanovil moderní teorii duhy. V teologii se značně odchýlil od oficiálního scholastického učení. Ve svých názorech zabíhá až k pantheismu. Z jeho 22 teologických, filosofických a přírodovědeckých spisů nebyl tiskem vydán žádný.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.