AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


DENIFLE, Jindřich Josef, paleograf, historik.Narodil se 16. ledna 1844 v Imstu v Tyrolsku, studoval gymnasium v Brixenu, ve Štýrském Hradci vstoupil ve svých sedmnácti letech do řádu a 5. října 1862 složil sliby. Studoval v Grazu, Římě a Marseille. Po kněžském svěcení, které přijal 22. července 1866, působil v Grazu jako kazatel, zpovědník a lektor. V letech 1870-1880 zde vyučoval filosofii. Svá kázání, která v tomto období pronesl v katedrále v Grazu vydal v roce 1872 tiskem pod názvem Die katholische Kirche und das Ziel der Menschheit. Věnoval se rovněž studiu gregoriánského chorálu a v roce 1872 publikoval o tomto tématu knihu Schönheit und Würde des Chorals. Ve svém studiu se věnoval rovněž hledání souvislostí mezi latinskou scholastikou a německou mystikou. Své postřehy napsal ve spisech Der Gottesfreund im Oberland (1875); Das Buch von geistlicher Armut (1877); Taulers Bekehrung (1879); Die Dichtungen der Gottesfreundes von Oberlande (1880), vydal antologii mystiky 14. století pod názvem Das geistliche Leben a edici německých spisů Jindřicha Susona. V roce 1880 byl povolán do Říma jako generální asistent a zúčastnil se vydávání spisů sv. Tomáše. Od roku 1883 pracoval ve vatikánských archivech. 1886 vyšla jeho publikace Die päpstliche Registerbände des 13. Jahrhundert, a o dva roky později pomůcka ke středověké papežské diplomatice Specimina paleographica. Spolu s jezuitou P. Ehrlem vydával v letech 1885-1900 Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters. P. Denifle studoval dějiny středověkých univerzit a začal uveřejňovat důkladné dílo Geschichte der Universitäten im Mittelalter bis zum Jahre 1400. Byl vydán však jen jeden díl. Několik spisů věnoval historii pařížské univerzity. K vylíčení náboženského úpadku v Německu přistoupil v díle Luther und Luthertum in der ersten Entwicklung. Není to Lutherův životopis, ale studie o Lutherově teologicko církevním vývoji. Spis vyvolal u protestantů velký odpor. V roce 1905 se vydal P. Denifle do Cambridge, kde měl převzít čestný doktorát, zemřel však cestou v Mnichově 10. června 1905. Pohřben byl v kryptě benediktinského klášterního kostela sv. Bonifáce v Mnichově.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.