AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


DATI, Leonard, magister řádu.Narodil se ve Florencii, kde vstoupil do řádu v klášteře Santa Maria Novella. V tomto klášteře později vynikl jako kazatel a stal se v něm i převorem. Byl magistrem teologie. Od roku 1409 generálním inkvizitorem v Boloni a jako takový se zúčastnil v roce 1409 koncilu v Pise. Krátce na to, 28. července 1409, se stal římským provinciálem (té části, která se přidala k pisánskému papeži Alexandru V.) V roce 1414 byl zvolen na generální kapitule ve Florencii za magistra řádu pro část řádu pisánské obedience a zúčastnil se pak koncilu v Kostnici. Úkolem Kostnického koncilu bylo ostranění papežského schismatu a vyřešení věroučných otázek s Husem a jeho stoupenci v Čechách. Dati byl jmenován členem inkviziční komise, která soudila M. Jana Husa. Když došlo k odstranění papežského schismatu, vykonal Dati přípravy a po dlouhé době opět svolal generální kapitulu všech provincií. Kapitula se sešla 13. května 1417 ve Štrasburku, tedy současně s jednáními Kostnického koncilu a ještě před volbou nového papeže. Na této kapitule resignoval magister části řádu avignonské obedience Jan de Puinoix. Tím se skončilo schisma uvnitř řádu, které trvalo 37 let. Dati zůstal magistrem řádu. Reformě nepřekážel, ale neustále ji kontroloval v obavě, aby nedošlo k případnému novému rozdělení řádu. Zúčastnil se koncilových jednání v Sieně v roce 1424, odkud byl pak koncil přeložen do Basileje. Svolal ještě tři generální kapituly. Zemřel ve Florencii 16. března 1425 a je pohřben v kostele Santa Maria Novella. 23. června 1426, tedy rok po jeho smrti, jej Martin V. jmenoval kardinálem. Bylo to způsobeno tím, že informace se tehdy šířily pomalu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.