AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


DARSY, Felix Maria Dominik, archeolog.Narodil se v roce 1907 v Paříži, 1926 složil řádové sliby, studoval na Angeliku v Římě a 1932 přijal kněžské svěcení. Získal licenciát teologie. Spolupracoval na archeologickém výzkumu a restaurování basiliky sv. Sabiny v Římě. V roce 1945 založil studijní centrum sv. Ludvíka pro Francouze. Jeho činnost pro šíření francouzské kultury v Římě byla oceněna, v roce 1949 byl jmenován rytířem Čestné legie. Vyučoval na Angeliku, od roku 1954 na učilišti Regina mundi. V roce 1951 jej papež jmenoval rektorem papežského institutu pro křesťanskou archeologii. Zemřel v Římě 3. září 1958. Z jeho knih je nejznámější spis o výzkumech basiliky sv. Sabiny Santa Sabina.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.