AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


ČERNÝ, Damián, teolog.Pocházel z Nymburka, kde se narodil 21. října 1733. Vstoupil do řádu, řeholní sliby složil 1. září 1751. Studoval na generálním studiu v Ptraze u sv. Jiljí, kde promoval na lektora teologie. Vyučoval pak na řádových studiích v Litoměřicích a Brně, od roku 1776 přednášel exegezi Písma sv. na olomoucké univerzitě. V roce 1780 napsal knihu Institutiones hermeneuticae Novi Testamenti. Téhož roku vystoupil spolu s olomouckým arcibiskupem Colloredem proti jansenismu, který se rychle šířil na olomoucké univerzitě. Pro tento svůj postoj byl zbaven profesorského místa. Jeho příručky se ale ještě dlouho užívalo v generálních seminářích. V letech 1787-1789 vyučoval náboženství v Hradci Králové a 1789 nastoupil jako kurát do Nezamyslic. Zemřel v Nezamyslicích 16. listopadu 1801, ve věku 68 let.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.