AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


ALEMANY, y Cunill Josef Sadok, teolog, misionář, arcibiskup.Narodil se 13. června 1814 ve Vich ve Španělsku. V roce 1830 vstoupil do řádu. Když španělská vláda v roce 1835 zrušila kláštery, uchýlil se do Viterba, kde v roce 1837 přijal kněžské svěcení. 1840 odešel do Memphis v Americe a 1848 se stal provinciálem severoamerické provincie sv. Josefa. 1850 jej papež jmenoval biskupem v Monterey a Los Angeles v Kalifornii. V tomto území působili od roku 1766 misionáři španělští. V roce 1834 však zásahem Spojených států byly misijní stanice zabaveny a činnost zastavena. Aby se zabránilo úplnému zániku, byla zřízena pravidelná duchovní správa s biskupem v čele. První biskup zemřel v roce 1846 a krátce na to zabraly zemi Spojené státy. Do země se nahrnuli cizinci zlatokopové. Tehdy jmenoval papež Pius IX. Sadoka zdejším biskupem. Svěřené diecéze se ujal jen z poslušnosti. Našel v ní pouhých 15.000 věřících, několik polorozpadlých kostelů a pár misionářů ještě z dob španělského panství. Byl vytrvalým a trpělivým biskupem. Ve své diecezi založil více než 150 kostelů, 6 kolejí, 5 asylů a 4 nemocnice. Na synodu v Baltimore bylo jeho biskupství rozděleno na dvě – Monterey a Los Angeles. Alemany zůstal krátce biskupem v Los Angeles a 1852 byl jmenován arcibiskupem metropolitou v San Francisco. V roce 1870 se zúčastnil 1. Vatikánského koncilu. V roce 1884 resignoval a odešel do Španělska, kde zemřel ve Valencii 14. dubna 1888.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.