AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


COLLADO, Diego, misionář.Narodil se v Miajadas v Estremaduče v Španělsku, kolem roku 1600 vstoupil v Salamance do řádu a v roce 1619 odešel do Japonska. Zde pracoval do roku 1622. Vrátil se do Evropy, aby ve Španělsku a Římě vzbudil větší zájem o misie. Právě v té době byli jeho spolubratři v Japonsku povražděni. V roce 1635 založil na Filipinách konvent, jehož členové se měli věnovat výhradně misiím v Číně a Japonsku. Pro překážky ze strany španělské vlády nedosáhl zamýšleného cíle. Zemřel v roce 1641 na cestě do Španělska při ztroskotání lodi nedaleko Cabicongam. Napsal: Ars grammatica japonicae linguae (Řím 1631 a 1632); Dictionarium sive thesauri linguae japonicae compendium (Řím 1632); Modus confitendi et examinandi poenitentem japonensem (Řím 1631 a 1632); História ecclesistica de los succesos de la christianidad del Japon (Madrid 1632 a 1633); Dictionarium linguae sinensis cum explicatione latina et hispanica charactere sinensi et latino (Řím 1632).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.