AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


CLOCHE, Antonín, magister řádu.Narodil se v Saint-Sever v Gaskoňsku 1628, do řádu vstoupil 1644. Nějakou dobu působil v Paříži, byl převorem. 1660 byl vyslán do Říma jako prokurátor Akvitánské kongregace při řádové kurii. 1671-1675 byl provinciálem Occitánské provincie. 1675 povolán do Říma, kde jej magister řádu Rocaberti, a po něm Monroy, ustanovili svým sociem. Generální kapitula v Římě jej 9. června 1686 zvolila za magistra řádu. Během 33 let, kdy vykonával tento úřad, svolal pouze dvě generální kapituly - 1694 v Římě a 1706 v Boloni. V úřadu setrval až do své smrti 25. února 1720. Zemřel ve věku 93 let. Usiloval o obnovu a zachování společného života v klášterech, o bohopoctu a studium. Byl velmi oblíbený.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.