AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


CLERISSAC, Humbert, kazatel, asketický spisovatel, teolog.Narodil se v Roquemare u Nimes ve Francii 15. října 1864. Studoval na jezuitské koleji v Avignonu a pak vstoupil do řádu sv. Dominika. Noviciát konal ve Švýcarsku, studia dokončil v Holandsku. 30. srpna 1882 složil řeholní sliby. Jako kazatel působil nejen ve Francii, ale rovněž v Anglii, Švédsku a Německu. V roce 1903 byli řeholníci vyhnaní z Francie. Clerissac se snažil nejprve v Anglii a pak ve Francii znovu shromáždit dominikány a obnovit normální řeholní život. Měl velký vliv na společnost francouzských intelektuálů na počátku 20. století. Přispěl k obrácení a k návratu do církve některých význačných osobností francouzské kultury, jako Ernesta Psichariho a manželů Maritainových. Byl slavným kazatelem ve Francii i v zahraničí. Zvlášť známými se stala jeho kázání, proslovená ve francouzském kostele sv. Ludvíka v Římě. P. Humbert zemřel 16. listopadu 1914. Jeho nejznámějšími knihami jsou Pro domo et Domino - kniha, do které vložil P. Clerissac své názory o ideálech řádu sv. Dominika, jak je sám prožíval. Posledním nedokončeným dílem je kniha Le mystere de l´Eglise ( Tajemství církve).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.