AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ALCOBER, Jan sv., misionář, mučedník.Narodil se 1694 ve Španělsku. Byl misionářem v Číně, spolupracovníkem biskupa Petra Sanze v dominikánské misii Fogan. Když vypuklo pronásledování křesťanů, utekli misionáři do hor, odkud přicházeli sloužit místním křesťanům. Jejich pronásledovatelé se snažili zachytit jejich stopu a nemilosrdně mučili čínské křesťany, aby z nich vynutili informaci o biskupovi. Proto se biskup Petr Sanz s Jáchymem Royo dobrovolně vydali do rukou pronásledovatelů. Jako další byl zajati a uvězněni P. Jan Alcober spolu s několika dalšími křesťany a malou komunitou čínských sester. Krátce na to pak byli zatčeni a uvězněni i ostatní dominikáni. Byli nemilosrdně mučení a odsouzení k trestu smrti. Rozsudek však musel být schválen císařem, který však schválil pouze popravu biskupa Petra Sanze. Po popravě biskupa Sanze byl Jan Alcober spolu s ostatními řeholníky uškrcen v noci 28. října 1748 ve vězení. Těla mučedníků byla spálena. Čínské mučedníky beatifikoval 14. května 1893 Lev XIII. a kanonizoval 6. října 2000 papež Jan Pavel II. Liturgická oslava čínských mučedníků se koná 6. listopadu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.