AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


CLAVERIE, Pierre Lucien, misionář, biskup, mučedník.Narodil se 8. května 1938 v Alžíru ve francouzské rodině, která žila v Alžírsku už několik generací. 1958 vstoupil ve Francii do řádu, vystudoval v Le Saulchoir a v Káhiře na Dominikánském institutu orientálních studií. Po návratu do Alžírska vyučoval arabštinu a islamistiku. V tomto oboru se stal autoritou, uznávanou jak křesťany, tak i muslimy. Vedl Centrum pro křesťanské vzdělávání. V roce 1981 byl jmenován biskupem v Oranu. Jeho hlavní snahou bylo uchovat pokoj mezi křesťany a muslimy. Přes mnohá nebezpečí navštěvoval křesťanská společenství ve své diecezi. Rok před svou smrtí byl jmenován členem Papežské rady pro inter-náboženský dialog. Vydal sbírku svých přednášek pod názvem Lettres et messages d´Algerie. Spolupracoval na vydání Katechismu pro katolíky v severní Africe. Kniha vyšla pod názvem Le livre de la foi. Spolu se svým šoférem byl zavražděn 1. srpna 1996 ve své rezidenci mohamedánskými fundamentalisty.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.