AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


CEUPPENS, Frederik, biblista a teolog.Narodil se v roce 1888 v Tirlemont v Belgii. 1907 vstoupil do řádu a 1912 přijal kněžské svěcení. Od roku 1914 vyučoval Písmo sv. v Lovani a od roku 1921 úvod do Písma sv. a hebrejštinu v Gentu. Od roku 1927 vyučoval na Angeliku v Římě a v letech 1949-1952 byl rektorem Angelika. 1932 získal magisteriát teologie, 1952 získal doktorát honoris causa na univerzitě v Laval. Byl skvělým profesorem, vzorným knězem a řeholníkem. Napsal série článků a řadu knih. Ve vlámštině napsal komentáře k různým biblickým knihám (k Exodu, Levitiku, knize Job a malým prorokům). Mnoho knih napsal ve franzouzštině. Latinsky napsal spisy Quaestiones selectae ex historia primaeva; De prophetis messianicis in Antiquo Testamento; Quaestiones speciales ex epistolis S. Pauli. Zvláštní zmínku si zaslouží sedmidílná Ceuppensova kniha Theologia biblica.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.