AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


CERBONI, Tomáš, teolog.Narodil se 25. března 1723 v Lucce, 1739 vstoupil v Perugii do řádu. Studoval ve Viterbu, Římě a Lucce. Vyučoval nejprve řečtinu na řádovém studiu u S. Maria Novella ve Florencii, později filosofii a morálku v Todi. V letech 1758-1763 vyučoval filosofii a 1763-1785 teologii na koleji Propagandy v Římě. 1770 byl jmenován magistrem teologie, 1787 casanatenským teologem a 1788 generálním prokurátorem řádu. Byl vzorným řeholníkem. Napsal spis Theologiae moralis libri tres (Řím 1767-1768); dvoudílnou knihu De theologia revelata (1768); čtyřsvazkové pojednání De jure et legum disciplina (1776-1778) a šestidílné dílo Institutiones theologicae ad usum scholarum auctore et magistro divo Thoma Aquinate (1797).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.