AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


CASTAŇEDA, Hyacint sv., misionář, mučedník.Narodil se 13. ledna 1743 v Játiva u Valencie. Do řádu vstoupil pro provincii posvátného Růžence na Filipinách a sliby složil v roce 1759. Byl určen pro misie ve Fo-Kien v Číně, kde pracoval tři roky. Z Číny však byl v roce 1769 vypovězen. V roce 1770 byl poslán do Vietnamu, kde mu byl svěřen misijní obvod Phu-Thái, který měl více než třináct tisíc věřících roztroušených asi v šedesáti obcích. V té době došlo k pronásledování křesťanů. Po krátkém působení byl Hyacint 11. července 1773 zajat a uvězněn v kleci. Popraven byl 17. listopadu 1773 spolu se svým řeholním spolubratrem Vincencem Liem. Beatifikoval jej 20. května 1906 papež Pius X. a kanonizoval 19. června 1988 Jan Pavel II.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.