AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


CASANOVA, Jan, kardinál, pocházel z Barcelony, kde vstoupil do řádu, stal se magistrem teologie.Podobně, jako sv. Vincenc Ferrerský, byl i Casanova zpočátku přívržencem vzdoropapeže Petra de Luna. Po Kostnickém koncilu jej Martin V. v roce 1418 jmenoval mistrem posv. Paláce, 1424 biskupem v Bosa na Sardinii, 1425 biskupem v Perpignanu a počátkem listopadu 1430 „in pectore“ kardinálem. Teprve Martinův nástupce Evžen IV. zveřejnil v roce 1431 jmenování a pověřil Casanovu administrováním biskupství Girony v Katalánsku. Jan zemřel ve Florencii 1. března 1436 a byl pohřben v Barceloně. Pro papeže Evžena IV. napsal traktát proti koncilu v Basileji. Zachovala se jeho adventní kázání.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.