AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


CARRERI, Matouš bl., kazatel, novicmistr, přísný asketický řeholník.Narodil se v roce 1420 v Mantově, kde vstoupil v roce 1440 ve svých dvaceti letech do řádu. Po kněžském svěcení působil nějaký čas jako novicmistr v Mantově a pak jako kazatel až do konce svého života. Jako takový prošel celou severní Itálii. Je právem nazýván "apoštolem Lombardie". Mnoho lidí přivedl ke Kristu. Vůči sobě byl vždycky velmi přísný, vůči lidem vždycky laskavý. Mnoho sil věnoval reformě řeholního života. V roce 1460 reformoval klášter v Soncino. Rád rozjímal a kázal o utrpení Páně. Zemřel 5. října 1470 ve Vigevano. Benedikt XIV. 23. září 1742 schválil jeho kult. Památka bl. Matouše se slaví 8. října.

(Piemonte Domenicano. Torino 1929. str. 145-147)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.