AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


CARRÉ, Dominik Ambrož Maria, kazatel.Narodil se v roce 1908 ve Fleury-les-Aubray jako syn lékaře. Středoškolská studia absolvoval v koleji Panny Marie v Neuilly. Od mládí uvažoval o řeholním životě. Nejprve vstoupil k zahraničním misionářům, ale v roce 1926 vstoupil k dominikánům. Kněžské svěcení přijal v roce 1933. Působil jako redaktor časopisu pro mládež. V době války se zapojil do hnutí odporu a nemálo se podílel na záchraně francouzských Židů. Za tyto aktivity byl odměněn Válečným křížem a byl jmenován členem Čestné legie. V roce 1968 byl jmenován kaplanem národní divadelní a hudební unie. Tento úkol byl velmi nesnadný, několikrát musel v jeho prospěch zasahovat papežský nuncius Mons. Roncalli, pozdější papež Jan XXIII. Byl kazatelem v katedrále Notre-Dame v Paříži. Carré byl člověkem který hluboce žil ze síly Božího slova. Jako první Francouz dával v roce 1964 exercicie papeži ve Vatikánu. Byl člověkem vysoké kultury, vždycky diskretní a přátelský. Hledal cesty sblížení kultury a křesťanství. V roce 1975 byl zvolen za člena Francouzské akademie. Po P. Lacordairovi byl druhým dominikánem, kterému se dostalo této pocty. Zemřel v Paříži 15. ledna 2004.

(Lit.: IDI II/2004).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.