AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


CAPTIER, Ludvík Rafael a 12 spolumučedníků.P. Captier se narodil v Tarare u Rodana ve Francii v roce 1830. Při křtu dostal jméno František Evžen. Studoval v semináři sv. Sulpice v Paříži a pak spolu s P. Lacordairem založil Sdružení školských bratří sv. Dominika, později agregované k řádu sv. Dominika. Bratři Sdružení se řídili Stanovami třetího řádu. 10. října 1852 zahájili bratři Sdružení noviciát u P. Lacordaira a po roce složili sliby. Byla jim svěřena škola v Oullins a krátce na to kolej v Soreze. Zde přijal P. Captier kněžské svěcení. Působil zde jako novicmistr. V roce 1863 založil školu sv. Alberta Velikého v Arcueil nedaleko Paříže. V roce 1871 došlo ve Francii k revoluci. Bratři Arcueil neopustili, ale ošetřovali raněné a zřídili ve své škole lazaret. 17. května 1871 začal hořet zámek de la Place, ve kterém sídlil velitel vzbouřenců. Dominikáni byli obviněni, že zámek zapálili a byli uvězněni. Když vládní vojsko vytlačilo vzbouřence z Arcueil, odvedli vzbouřenci vězně do nedaleké Paříže. Vládní vojsko však postupovalo dál. Povstalci tehdy otevřeli dveře vězení a jak bratři vycházeli ven, ihned je stříleli. Tak byl 25. května 1871 zavražděn převor Rafael Captier


LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.