AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


CAGNOLI, Barnabáš z Vercelli, magister řádu.Byl observantním a přísným řeholníkem. Působil jako lektor teologie v Janově, v letech 1305-1313 a 1319-1324 byl provinciálem hornolombardské provincie, 1316 inkvizitorem v Lombardii. 2. června 1324 zvolen na generální kapitule v Bordeaux magistrem řádu. Jako magister byl neustále na cestách a vizitoval kláštery. V době jeho generalátu došlo ke sporu řádových teologů s papežem Janem XXII. o tzv. visio beatifica. Dominikánští teologové odmítli soukromý papežův názor, že zemřelým se dostane blaženého patření až po posledním soudu. Řádové teology podpořil i Cagnoli, upadl do nemilosti papeže a musel proto odejít od papežského dvora z Avignonu. Hájil řeholní terciářky, které žily klášterním životem a vymohl pro ně na papeži Janu XXII. ochranný list. V tehdejších církevních kruzích byly uznávány pouze kláštery mnišek s přísnou klauzurou. Barnabáš řídil 7 generálních kapitul. Zemřel v klášteře sv. Jakuba v Paříži 8. ledna 1332. Zachovalo se několik jeho kázání a listů.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.