AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BURKE, Jan, člen růžencového bratrstva.Žil v době vlády Alžběty I. a Jakuba I. Stuarta, kteří tvrdě pronásledovali katolickou církev. Burke byl majitelem rozsáhlých statků v Irsku. Oženil se s dcerou anglického pána Řehoře Thorntona. Za pronásledování chtěl odejít do Španělska, ale jeho tchán jej přemluvil, aby zůstal v Irsku. Přes pronásledování se Burke nijak netajil svým vyznáním, naopak veřejně vystupoval na obranu nevinných katolíků, kněží a řeholníků, zvláště dominikánů. Když zemřela královna Alžběta, doufali katolíci, že se jejich situace zlepší, ale nový král Jakub I. pokračoval v pronásledování s ještě větší krutostí. Burke byl obřalován a uvězněn v Dublinu. I ve vězení zůstal věrný svému způsobu života modlitby. Když v Dublinu vypukl mor, byli vězni propuštěni. Brzy na to se Burke seznámil s dominikánem Edmundem Halaghanem a ten jej přijal do růžencového bratrstva. Burke zřídil na svém hradě kapli, kde se pak bratrstvo scházelo k bohoslužbám. Byl však udán a na hrad se vydala, právě když se konaly bohoslužby bratrstva, četa vojáků, aby Burkeho zatkla. On však hájil svůj hrad dlouhou dobu a pak utekl do přístavu, odkud chtěl odplout do Španělska. Byl však chycen a přivezen do Limericku, kde byl odsouzen k smrti. Byl oběšen 20. října 1607. Jeho tělo bylo pohřbeno v kostele sv. Jana v Limericku.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.