AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BURGIS, Eduard Ambrož, historik, teolog.Narodil se v Anglii kolem roku 1673. Do řádu vstoupil v Římě, noviciát konal v konventu sv. Jana a Pavla na Coeliu, kde bylo centrum anglických dominikánů. Studoval na řádovém učilišti sv. Tomáše v Neapoli, po ukončení studia odešel do Lovaně, kde třináct let vyučoval filosofii, teologii, Písmo sv. a církevní dějiny. Spolupracoval s kardinálem Tomášem Howardem na obnově anglických dominikánů. V letech 1715-1720 a 1724-1730 byl rektorem koleje sv. Tomáše v Lovani, 1741 byl zvolen za převora anglického kláštera v Bornemu a 1746 jmenován generálním vikářem anglických dominikánů v Belgii. 1738 publikoval v Londýně pětidílnou knihu The Annals of the Church from the Death of Christ. Zemřel v Bruselu 27. dubna 1747.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.